Кайчы Пикир на телеканале НТС: Кыргызстандагы адвокатура