Бишкекте Экологиялык серептик кеңеш жөнүндөгү жобонун долбоору иштетилип бүттү