Конституцияны өзгөртүүнүн эрежелери эмне үчүн маанилүү?


Мыйзамдар элге кызмат кыла тургандай негизде түзүлөт, бирок аны адамдар ишке ашырат. Конституция бүтүн өлкөнүн баш мыйзамы катары мыйзамдын үстөмдүгүн жана элдин бийлигин – демократияны коргойт. Ошондуктан анын өзү шашылыш жана жакшы ойлонулбаган өзгөртүүлөрдөн корголушу зарыл. Конституция жакшы ойлонулбаган өзгөртүүлөрдөн өзүн өзү кантип коргойт? Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Саясий-укуктук изилдөө борбору, 1-апрель 2021-ж.