Кайрылмандар: жердин жетишсиздиги, турак жайдын жоктугу, паспорт алуу түйшүгү


Талкуунун катышуучулары: Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов жана Мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жыпара Мамбетова. Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Саясий-укуктук изилдөө борбору, 26-март 2021-ж.