Мамлекеттин коррупцияга каршы саясаты


Катышуучулар: Алмаз Сарыбаев - экономист; Руслан Акматбек - ишкердик боюнча эксперт. Модератор: Канат Мидин уулу. Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Саясий-укуктук изилдөө борбору, 8.06.2019.